Så söker du

Instruktion till ansökan

Ansökningssystemet öppnar den 1 september.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober kl 23:59 varje år.

Fyll i ansökan enligt beskrivningen i anvisningarna som du hittar under rubriken ”Ansökningsblankett” till höger på denna sida.

Obligatoriska bilagor:

  • • Antagningsbesked för högskolestudier.
  • • Intyg som styrker syn-, tal-, språk- eller hörselnedsättning.
  • • Intyg som styrker studiebegåvning (betyg som alternativ till intyg).
Ansökan som saknar de obligatoriska bilagorna behandlas inte.

Styrelsen lämnar besked ca 3 månader efter ansökningsperiodens slut. Besked lämnas inte per telefon - endast skriftligen till sökandes adress.