Så söker du

Instruktion till ansökan

Fr.o.m. 2018 införs elektronisk ansökan. Ansökningssystemet planeras öppna den 1 september.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober kl 23:59 varje år.

Fyll i ansökan enligt beskrivningen i anvisningarna som du hittar under rubriken ”Ansökningsblankett” till höger på denna sida.

Obligatoriska bilagor:

  • • Intyg som styrker syn-, tal-, språk- eller hörselskada.
  • • Intyg som styrker studiebegåvning (betyg som alternativ till intyg).
Ofullständig ansökan behandlas inte.

Styrelsen lämnar besked ca 3 månader efter ansökningsperiodens slut. Besked lämnas inte per telefon - endast skriftligen till sökandes adress.