Styrelsen

Stiftelsens styrelse skall enligt Nils Ohlssons testamente bestå av Överläkaren vid Karolinska sjukhusets Foniatriska avdelning i Stockholm, eller den han utser i sitt ställe, en läkare eller lärare vid Blindinstitutet i Tomteboda i Solna (numera Specialpedagogiska skolmyndigheten, resurscenter syn i Stockholm), rektorn vid Statens skola för hörselskadade i Örebro (numera Birgittaskolan), eller den han utser i sitt ställe samt numera även en representant från SEB.

Styrelsen sammanträder en gång per år då man bl.a. beslutar vilka bidragstagarna för ansökningsperioden blir.