Möjligheter att söka bidrag

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning av barn och ungdomar bosatta i Sverige med allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselnedsättningar. Styrelsen har beslutat att bidrag kan lämnas till barn och ungdomar med dyslexi.

Enligt stiftelsens stadgar ska den sökande även visa intresse och påtagliga anlag för fortsatt teoretisk eller praktisk utbildning.

Stiftelsen lämnar bidrag där statliga och kommunala myndigheters insatser är otillräckliga.

Bidrag kan inte lämnas till skolor, institutioner och föreningar, ansökan skall ske av den funktionshindrade eller dennes föräldrar om den sökande är omyndig.

Styrelsen har fastställt en åldersgräns mellan 14 och 30 år.

Styrelsen har beslutat att i första hand bevilja bidrag till ungdomar som läser på högskolenivå i Sverige och utomlands, till exempel vid Gallaudet i USA. Bidrag kan ges för en och samma utbildning i maximalt 5 år.

I mån av utrymme beviljas därefter bidrag till barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. Bland annat beviljas då bidrag för inköp av dator och program som stöd för skolarbetet.